Erasmus+

            Pendik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen Erasmus+ Programı.

           Pendik Mesleki Eğitim Merkezi müdürü Selami Çiçek; Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında Otomotiv Alanından 10 öğrenci ve 2 öğretmenin Çek Cumhuriyeti ve Macaristan da 23.02.2020 ile 07.03.2020 tarihleri arasında başarılı 2 hafta süren staj gerçekleştirildiğini belirtti.

            Otomotiv öğretmeni ve proje koordinatörü Tuncay Pire, yaptıkları 2 haftalık staj için; Türkiye Ulusal Ajansın 33154 Euro hibe ile desteği onayı verdiğini, öğrencilerin projede başarılı çalışma gösterdiğini, proje öncesi çalışma ve eğitimlere katılım gösteren öğrencilerin yurt dışında sorun yaşamadıklarını belirtti.

            Pendik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selami ÇİÇEK Projeye katılan öğretmen ve öğrencilerin proje sayesinde;

            Yapılan stajla eğitimlerini, mesleki ve kişisel gelişimlerini, yabancı dil yeterliklerini geliştirdiler, işletmelerde sorun yaşamadılar.

             Hibrid motor ve ECO ünitelerini tanıyıp, mesleki bilgi ve deneyim kazandılar.

            Yurt dışında ve farklı bir işletmede pratik uygulama yapma, ileri teknolojileri tanıma, mesleki eğitimlerinin gelişmesine katkı sağlayıp, çalışma deneyimi kazandılar.

            Avrupa’da bir ülkede uyulması gereken kurallar hakkında yerinde yaşayıp deneyim kazandılar.

            Hibrid araçlar ve elektronik kontrol ünitesi konusunda gelişmiş teknolojik uygulama sistemlerini yerinde gözlemlediler, bilgi birikimlerini ülkemizde çalıştıkları işletmelere aktarıp bizzat uygulayacaklar dedi.

            Mezun olup gelenlere iş imkânı

            Okul müdürü Selami Çiçek; Farklı kültürleri tanıyıp, öz güvenlerini artırdılar, öyle ki staj yaptıkları işletmeler tarafından, öğrencilerimize mezuniyetleri sonrası gelip bu ülkelerde çalışabileceklerini söylemeleri öğretmen ve öğrencilerimizin motivasyonlarını çok artırdı dedi.

           Çek Cumhuriyetinde yapılan stajla ilgili otomotiv öğretmeni Murat Çolak; stajın verimli geçtiğini, Elektronik kontrol ünitesi üzerinde arıza bulma, sen sörler üzerinden haberleşme yapma, tamir ve arıza giderme gibi benzeri konularda teknik elemanlarla, öğrencilerle birlikte çalışacaklarını bu çalışmanın diğer işletmeler tarafından ilgiyle izleneceğini belirtti.

            Otomotiv öğretmeni Yusuf Yıldırım; Hibrit arabaların, sürücüsüne düşük yakıt tüketimine rağmen yüksek performans başta olmak üzere birçok avantajı sağladığını bilmeleri, gürültüsüz ve performans kaybına neden olmayan vites geçişinin olmasını, şarj edilmeye gerek duymaması, kendi elektrik enerjisini, kendisinin üretmesi gibi bilgileri bizimle paylaşıp, okulumuzda bulunan tüm öğrencileri bilgilendireceklerini söylediler dedi.

            Proje koordinatörü Tuncay Pire; ülkemizde otomotiv sektörü gelişmesine ve otomotiv sayısının artmasına rağmen alternatif yakıtla çalışan araçlardan biri olan Hibrid araç kullanımı yeterli seviyede değildir.              Bunun en büyük sebebi ülkemizde yeterli bu konuda teknik elemanın bulunmamasıdır.  Projemiz bu problemin çözümüne, ilimiz ve ilçemiz genelinde farkındalık oluşmasına katkı sağlayacak düşüncesiyle bu projeyi ulusal ajansa sunmuştuk kabul edildi dedi.

          İkinci 5+5 grup bekliyor.

           Müdür yardımcısı Hasan Olgun, Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen 1.staj çalışmasının ardından, 2.turu gerçekleştirilebilecekken tüm dünyada baş gösteren COVİD 19 hastalığı nedeniyle ertelenen 2.tur staj heyecanı öğrenci ve öğretmenlerimizde devam ediyor, önce sağlık dedik ve Bakanlığımızın emirlerini bekliyoruz dedi.

Selami Çiçek Uzman Yüksek Teknik Öğretmen