‘’Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar” semineri

‘’Telafide Ben de Varım ‘’ etkinlikleri kapsamında 09.07.2021 Cuma günü okulumuzda Müdür yardımcımız Rukiye KESTİ , tarafından ‘’Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar ‘’semineri verilmiştir. Rukiye KESTİ ‘’Günümüzde işletmelerin ve eğitim örgütlerinin topluma ve çevreye olan duyarlılığının bir yansıması olarak görülen kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), kurumların kendilerini yenilemelerini, toplum nezdinde kurumsal itibarın oluşturulmasını, artırılmasını ve rekabet avantajında öne geçmesini sağlamak için gerekli gözükmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kurum dışı paydaşlarla ilişkilerin yanı sıra kurum içi paydaşlarla ilişkilerin de hızlı bir şekilde topluma yansıması toplumun kolayca takibi altındadır.’’ Diyerek seminere başladı.

Seminere öğretmen, idareci ve personel katıldı

Seminere okulumuzdan Okul Müdürü Selami ÇİÇEK, Okul müdür yardımcıları Fevzi TÜRKMEN, Hasan OLGUN, okulumuz öğretmenlerinden Alpaslan KASIMOĞLU, Gökhan NAİR, Gözde YILMAZ, Sevcan OLGUN, Şenay BİLİR, Ümran ALTUN, Emine ÇETİN, Cengiz BAYRAM katılmıştır. Rukiye KESTİ, Literatür taraması yaptığı çalışmasında KSS’ un tanımını, temel kavramlarını, tarihsel gelişimini incelemiş, dünya ve ülkemizden örneklere,  kurumsal itibarın geliştirilmesi konusunda tavsiyelere yer vermiştir. Ayrıca 2019 yılında dünya genelinde başlayan ve Mart 2020’den beri ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını döneminde yapılan faaliyetlere de yer verilmiştir.

Kurumsal Başarımızı neye Borçluyuz? 

‘’Kurumsal sosyal sorumluluğun itibar yaratmada önemli bir rolü vardır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, firmanın topluma karşı duyarlı olduğunun bir göstergesi olmakla birlikte, firmanın dürüstlüğüne dair bir işaret olarak da algılanmaktadır. Bir işletmenin itibarlı kabul edilebilmesi için topluma karşı sorumluluklarını başarılı olarak yerine getiriyor olması gerekmektedir. Kurumsal itibar, işletmenin paydaşlarının beklentilerini karşılayabilme becerisinde olmalıdır. Olumlu bir itibarı temsil eden işletmeler çalışanların iş güvenliğine ve çalışma koşullarına eşit davranan, atık yönetimi yapan, ekolojik çevreye duyarlı, gönüllülük faaliyetlerine katılan, yasalara uyan, özünde sosyal sorumlu işletme olması gerekmektedir. Bir işletmenin kurumsal sosyal sorumluluğunun farkında olması ve bunu faaliyetlerinde uygulaması, işletmenin satışlarını yükseltir, paydaşların işletmeye olan iyi niyetini oluşturur,  çalışan ve müşteri sadakatini geliştirmekle birlikte itibarı da oluşturmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile işletmelerin paydaşları üzerinde olumlu marka çağrışımları oluşturdukları, marka değerlerini ve kurumsal itibarlarını da artırmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk yapan işletmelerin marka bilinirliği ve değerinin artmasına avantaj sağlamaktadır. ‘’sonuçlarına ulaşılarak;

Okulumuzda KSS ve İtibar çalışmaları

1)         Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının okulumuzun itibarının gelişmesinde ve sürdürülmesinde etkileri nasıldır?

2)         Okulumuzun itibarının gelişmesinde yapılacak olan paydaş analizlerinde öncelik verilmesi gereken paydaş grupları nasıl belirlenmelidir?

3)         Okulumuz idarecilerinin liderlik tipleri kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve kurumsal itibarı nasıl etkilemektedir?

4)         Okulumuzun örgüt kültüründe kurumsal sosyal sorumluluk projeleri nasıl ortaya çıkmaktadır?

5)         Okullumuzun uyguladığı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hangi konularda yapılmaktadır?

6)         Okulumuzda kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır?

7)         Okulumuzda uygulanan sosyal sorumluluk projeleri okul tercihi konusunda yöneltme nedenleri nelerdir? Soruları irdelenmiş, cevaplar üzerinde tartışılmıştır.

Sonuç olarak çok verimli bir seminer geçirilmiştir.

Müdür Yardımcısı Rukiye Kesti  Pendikmesem

Selami Çiçek Uzman Yüksek Teknik Öğretmen – Eğitim ve Yaşam Koçu, Globalteacherprize 2014 aday adayı   2021