İstihdama destek;

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; lise çağındaki genç işsizlerin umut ışığı olmak için Pendik Belediyesiyle işbirliği yapacak.

Halen Çıraklık Eğitim Merkezlerinin yaptığı iş ve işlemlerin, eğitimlerin ve belgelendirmenin yanında yeni bir çalışmayla istihdam yaratmak amacıyla; İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Pendik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selami Çiçek ve müdür yardımcıları Fevzi Türkmen, Şenay Bilir ile toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıya, özel büro sorumlusu Adem Ersoy ve Proje sorumlusu Ömer Kurddan ilçe sorumlusu olarak eşlik ettiler.

İlçe MEM. Aytekin Yılmaz; büyük işletmelerin bünyesinde 20+20 veya 30+30 kişilik öğrenci gruplarının istihdam garantili olarak işe alınmasını Pendik Belediyesi destekleyerek grupların oluşturulmasını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Mesleki Eğitim Merkeziyle de Eğitimlerinin hafta sonu yapılarak, başarılı oldukları takdirde belge ve iş imkanına sahip olmalarını, ayrıca belediyenin bu çıraklara gerekirse maddi destek sağlamasını, 4 yıllık süreç içinde birlikte hareket ederek projenin tamamlanmasını toplantıda belirtti.

Okul Müdürü Selami Çiçek, halen öğrencilerin okula devamı konusunda problem olmadığını, 689 öğrencinin bu sene eğitime devam ettiğini, TEOG sonuçlarına göre 680 kontenjan sağlandığını bunun 400 öğrenciyi işe sözleşmeli yerleştirilerek eğitime devam ettiklerini belirtti.

Müdür Yardımcısı Fevzi Türkmen, daha önce İnşaat ve Konfeksiyon alanında işletmelerin bu şekilde müracaat ettiğini hatta protokol imzalandığını ancak sosyal haklar ve sigorta, eğitim için izin vermeme gibi nedenlerden sayı düştüğünü belirtti,

Mesleki eğitim Merkezine kayıtlı olanların avantajları;

Okul müdürü Selami Çiçek, kayıt olacak gençlere asgari ücretin 1/3 ünden az olmamak şartıyla ücret ödenmesi, sigortalarının okul tarafından yapılması, iş yerine teşvik ödenmesi, çıraklara öğrencilerin yararlandığı bütün hakların verilmesi (Paso-askerlik tecil- indirim-burs), 1 ay ücretsiz izin, 1 ay ücretli izin ve benzeri haklarının verilmesi gerektiğini hatta bunların daha avantajlı hale getirilmesi belediye ve iş yeri tarafından finanse edilmesi bunu da sözleşme şartlarında belirtmelerinin öğrenci tercihinde avantaj olacağını belirtti.

Müdür yardımcısı Şenay Bilir, eğitim süreci içinde sosyal aktivite, sportif faaliyetler, rehberlik gibi konularda belediye ve MEM olarak üst düzeyde destek sağlanmasının öğrenci motivasyonunu artıracağını belirtti.

Ücret avantajı;

Müdür yardımcısı Fevzi Türkmen, bazı işletmelerin ücreti ekonomik olarak düşük tutmalarının ya da çalışma sürelerini uzun tutmalarının dezavantaj olacağını belirtti.

Özel bürodan Adem Ersoy, ilçe genelinde mezun olan öğrencilerin mutlaka bir okula yerleşeceklerini, açık mesleki lise ile açık liseye yerleşecek öğrencilerin bu projeden faydalandırılabileceğini, işletmelere verilecek öğrenci gurubunun yüksek tutulmadan kontrol edilebilecek seviyede olması halinde belediye ilçe mem. İşbirliğinin başarılı olacağını belirtti.

Ömer Kurddan, sürenin 4 yıl gibi uzun olmasının işletme ve öğrenci açısından olumsuzluk nedeni olduğunu bunu veliye ve öğrenciye en başında anlatılması gerektiğini sözleşme şartlarının bu konuda belirginleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Belediye ve İşletmeden öğrenciye teşvik isteği;

Selami Çiçek; belediye ve işletmeden, eğitim süresince öğle yemeği, servis, sosyal aktivitelere katılım desteği maaşın akranlarına göre yüksek tutulması ve tatil günlerinde çalıştırılmaması gibi konularda hassasiyet sağlanırsa başarılı olunacağını ayrıca mesleki eğitim merkezlerinin çalışma esasları konusunda sunum gerçekleştirdi.

 

Selami Çiçek 2014  https://www.globalteacherprize.org/ (aday adayı)