Ahsiad ve Pendikmesem işbirliği;

Ahisiad Başkanı İbrahim Çam ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte okulumuzu ziyaret edip, Pendik Mesleki Eğitim Merkezimizde  “Çıraklıktan Ustalığa Ahi Yolu” söyleşisi gerçekleştirildi.

Ahisiad Genel Başkanı İbrahim ÇAM ve yönetim kurul üyeleri Mesleki Eğitim Merkezimizi ziyaret ederek Otomotiv teknolojisi atölyesi, Makine teknolojisi atölyesi, Güzellik ve saç bakım hizmeti atölyesi, elektrik teknolojisi atölyesini gezdiler. İş hayatına erken atılan mesleki eğitim öğrencileri için temel yeterlilikleri tanımlamak ve mesleki eğitimini tamamlayarak gerekli belgeleri almak için çaba gösterdikleri okulda atölyeleri yerinde inceleyip öğrencilerle görüştüler.

Geleceğin ahi adaylarının eğitim aldığı uygulama sınıflarını gezdikten sonra  “Çıraklık’tan Ustalık’a Ahi Yolu” söyleşisi gerçekleştirildi.

Ahiliğin doğuşu ve mesleki yeterliliğin bir belgeden ibaret olmadığını iyi esnaf olabilmenin sorumluluğu kadar iyi bir esnaf olabilmek için bazı fedakârlıkların yapılması gerektiğini vurgulayan İbrahim ÇAM, Ahilik Teşkilatı ‘nın bir ayakkabı imalatçısı tarafından kurulduğunu ve kurucusunun Ahi EVRAN olduğunu ve bu teşkilatın niteliklerini ve Osmanlı’da ki yerini anlattı.

Kadınların çalışma hayatındaki yeri

Ahilikte ilme, sanata ve ahlâka önem verildiğini, kadının da sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri olduğunu belirtti. Kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak bilinen “Bacıyan-ı Rum” teşkilatının yani Anadolu Kadınlar Birliği ‘nin kurulduğunu ve bu oluşumunda Ahi Evran ‘ın eşi Fatma Bacı tarafından gerçekleştirildiğini başkan İbrahim Çam anlattı.

Pendik’te 26 yıllık eğitim

Müdür yardımcısı Fevzi Türkmen ve öğretmen Cengiz Bayram; 1992 yılından beri eğitim veren mesleki eğitim merkezinin mezunlarının işyeri sahibi olduklarını, usta ve kalfa yetiştirdiklerini bu mezunların ülkemiz ve ilçemiz ekonomisine katkıda bulunduklarını bundan dolayı gurur duyduğunu belirttiler.

Okul müdürü Selami Çiçek, “Ahi kültürü”, “Çıraklık”, “Şed Kuşanma” gibi değerlerin mesleki eğitim merkezi öğrencilerine verildiğini, mesleği öğrenirken büyüğe saygıyı, küçüğe sevgiyi, doğru olmayı, değerlerine sahip çıkmayı bilen gençler yetiştirildiğini, aynı kültürle işyerinde müşterisine ve iş ortamında kalfa ve ustasına gösterdiklerini belirtti. Programa katılan başkan İbrahim Çam ve başkan yardımcısına, teşekkür belgesini okul müdür Selami Çiçek verdi.

Her şey güzel Ülkemiz için

Ahisiad bu sene Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için çaba sarf edenlere destek verecek diyen başkan, “Ülkemizin Bölünmez Bütünlüğüne” zarar verecek her unsur için “Baltamızı topraktan çıkardık” ilkesini ön planda tutarak size el yapımı bir nacak hediye ediyoruz diyerek öğrenciler huzurunda okul müdürümüze sundular.

Selami Çiçek 2014 Global Teacher Prize Aday Adayı 
Mesleki Eğitim Merkezi
Uzman Teknik Öğretmen, Eğitim ve Yaşam Koçu