“Şed Kuşanma Töreni”

2021 Dünya Ahi Evran Yılı münasebetiyle kalfa, usta, öğretmen ve müdür yardımcılarımızın oluşturduğu tiyatro ekibiyle yaptıkları çalışmayı mezuniyet etkinliğinde “Şed Kuşanma Töreni” olarak sunum yaptılar. Okulumuz bahçesinde kalfalarımız, ustalarımız, velilerimiz, öğretmen ve idarecilerimizin katıldığı yerel basından İsmet Akkoç ile, İlçe Şube müdürümüz Avni Er Beyin katıldığı davetliler grubuna şair öğretmenimiz Gökhan Nair’in şiiriyle başlandı.

Ustalar ve Mesem Öğrencileri Lise Diploması aldı.

2020–2021 Öğretim yılından itibaren okulumuz mesleki eğitim mezunlarına Ustalık Belgesi ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması almaları nedeniyle, mezun olacak öğrencilerimize ilk defa Mezuniyet programı düzenlendi. Okulumuza Ustalık belgesi ve Ortaokul diploması ile başvuran Ustalarımız, telafi programına devam ederek, 12.sınıf öğrencilerimizle birlikte toplamda 132 kişi diploma almaya hak kazandı. En kıdemli ustamız Güzellik ve Saç Bakımı alanı 1957 doğumlu (64 yaş), en genç ustamız Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü alanında 2003 doğumlu (18 yaş).

Ahi Evran ve Ahilik kavramı:

Okul Müdürü Selami Çiçek; Anadolu’nun fethinden sonra, bu toprakların yurt edinilmesinde kılıç gücünün yanında, bilgelik, dürüstlük, insanı ve toprağı işleyecek, yüceltecek, güç ve insanın yeteneklerini ortaya çıkaracak meslek erbaplığına ihtiyaç duyulmuştu. Anadolu’nun ortasında meslek erbaplarının Piri Ahi Evran buna öncülük etmişti. Osmanlı Devletinin kuruluşu ve yükselme devriyle ön planda olan; meslek icrası,   mesleğin doğru yapılmasında dürüstlük ve insana değer verme çok önemli yer tutmuş, günümüze kadar bu özellikleri gösterenler toplum içinde hep önder olmuşlardır dedi.

Okul Müdürü Selami Çiçek; o dönemlerde; önce küçük birimlerde birbirini tanıyan esnafların, üretimdeki dürüstlükleri, toplum büyüdükçe, meslek dallarının sayısı artmış,  birlikler ve teşkilatlanmalar; günümüzde ise dernekler, esnaf odaları, federasyonlar ve konfederasyonlar halini almıştır. Meslek sahibi kişilerin belgelendirilmesi, tarihsel süreçte çıraklık-kalfalık-ustalık-yiğitbaşı-pir-ahi şeyhi unvanları olarak devam etmiştir dedi.

Bugün burada okulumuzun düzenlediği etkinlikte de gördüğünüz gibi, çıraklıktan kalfalığa geçiş, kalfalıktan ustalığa “Şed Kuşanma ve ustalığa geçiş”, o dönemlerde mesleğin onurunu, meslek erbabının ise “usta ve pirlerinin” yanında “işin sorumluluğunu” hissettirerek halkın güvenini kazandırmayı amaçlıyordu dedi.

İlçe Şube Müdürü Avni Er; mesleki eğitimin olmazsa olmazı denilecek kadar önemli bir kurumda bulunmaktan ve bu etkinliklerin coşkuyla, büyük katılımla sağlanmasından ve ustalarımızın lise diploması almasının önünün açılmasından çok mutluyum. Mesleki eğitim merkezlerimiz işveren ve çalışanı daima buluşturup istihdam sağlıyor, bu okuldan mezun olanların ustalık belgesinin yanında lise diploması alması, okurken maaş alması ve sigortalı olmaları çok önemlidir. Mesleğinde başarılı olan eğitim merkezi öğretmenlerine, idarecilerine ve çalışkan kalfa ve ustalara teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantılarında ve meslekteki başarılarına yenilerini eklemelerini diliyorum dedi. Protokol konuşmalarından sonra “Şed Kuşanma Töreni” etkinliğinde görev alan, Fevzi Türkmen, Rukiye Kesti, Şenay Bilir, Arif Algül, Gökhan Nair, Fatma Samur, öğretmenlere ve oyunculara teşekkür ederek oyunculara teşekkür belgesi, derece yapanlara başarı belgesi ve ödül, mezunlara da “Mezuniyet Belgesi”ni Şube Müdürü Avni Er ve okul müdürü Selami Çiçek takdim ettiler.

Pasta,İkram ve müzikle sonlandırıldı.

Okul müdürü Selami Çiçek, müdür yardımcıları Fevzi Türkmen, Rukiye kesti ve  Hasan Olgun emeği geçen tüm ekip oyuncularına, sunucularına görev alan herkese teşekkür ederek mezuniyet pastası kesildi, yemek ikramı yapıldı.

Selami Çiçek Uzman Yüksek Teknik Öğretmen – Eğitim ve Yaşam Koçu, Globalteacherprize 2014 aday adayı   2021