İlk Projemiz

Pendik Mesleki Eğitim Merkezi, ilk kez Avrupa Birliği Erasmus K01 Projesi kabul oldu. Okulumuz proje ortaklığı ve AB proje ekiplerini ağırlama, proje eğitimlerine katılım gerçekleştiren öğretmenlerimiz, bu öğretim yılı sonunda üç ayrı proje başvurusu yaptı.

Otomotiv Teknolojisi Alanında

Okulumuz öğretmenlerinden Tuncay Pire, ekip ruhuyla çalışarak, önceki proje tecrübesiyle okul idaresinin desteğini alarak yaptığı çalışmaların sonunda başvuruyu zamanında gerçekleştirdi.

Proje başvurumuz içerik değerlendirmesi sonucunda 71,5 puan alarak, 2019-2020 yılı itibarıyla 33.154.00 Euro hibe desteği aldı.

Ulusal Ajans Sonuç Bildirisi

“Pendik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 

  Başkanlığımızca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 2019-1-TR01-KA102-064264 numaralı ve “Araçlarda Hibrid Motor ve ECU” başlıklı proje teklifiniz uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dâhil edilmiş olup azami 33.154,00 Avro hibe desteği ile kabul edilmiştir.

  Proje başvurunuz içerik değerlendirmesi sonucunda 71,5 puan almıştır.” U.A.Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü

Okul müdürü Selami Çiçek; Proje ve sosyal etkinliklerde 2019-2020 yılı için önemli çalışmalar yapılarak, öğretmen ve öğrenci mesleki gelişimi

 

için, 2023 Eğitim Vizyonu çalışmalarına destek olunacağını, bu projenin hazırlanıp sunulmasında emeği olan Tuncay Pire öğretmenimiz ve proje süresince emeği geçecek öğretmenlerimize teşekkür eder başarılar dilerim dedi.

Selami Çiçek

Uzman Yüksek Teknik Öğretmen

GlobalGoldenPrizeTecher 2014 Aday Adayı